Skall välfärden byggas på andras ofärd?Välfärdsjobb, vad är detta för något egentligen? När man läser Studieförbundet Näringsliv och Samhälles (SNS) modell för detta så framgår det att välfärdsjobb "innebär en gradvis ökande skyldighet för den som är sysslolös, men arbetsför, och som får sin försörjning av samhället att utföra välfärdsuppgifter som annars inte skulle bli gjorda."

Samma som Fas3
I princip så kan man säga att det för den enskilde långtidsarbetslöse inte innebär någon som helst skillnad jämfört med de fas3 jobb som förekommer idag. Den stora skillnaden är att i välfärdsjobben så utgår ingen statlig ersättning för anordnaren.  Nu föreslår Socialdemokraternas nye partiledare Håkan Juholt samt den ekonomiske talesmannen, Tommy Weidelich välfärdsjobben som alternativ.  Jag hoppas att de inte köper idén rätt av för i så fall har de knappast förbättrat villkoren för de långtidsarbetslösa utan snarast cementerat en oigenomtränglig, oförstående och likgiltig politisk vägg  mot de långtidsarbetslösa och de faktiska villkor som vi tvingas leva i.

Cementvägg
Jag hoppas både för min egen och alla andra arbetslösas skull att Juholt, Weidelich artikel  i DN bara var en oigenomtänkt och lite slarvigt ihoprafsad artikel avsedd att visa handlingskraft.
Hur skall vi arbetslösa annars lyckas att forcera denna enorma cementvägg murad av en nästan total politisk enighet, ignorans, cynism, marknadskrafter och ren okunskap?

Lek med tanken att välfärdsjobben blir verklighet.

Vill vi ha oavlönad och bitter personal bland åldringar, sjuka och barn, människor som går och bekymrar sig dagarna i ända över sin ekonomi istället för att av hjärtat kunna ge ett leende och en varm hand?

Vill vi ha en situation där en kommun eller ett landsting i ekonomisk sparnit börjar att ersätta avlönad personal med oavlönade välfärdsarbetare? Det finns redan sådana tendenser med fas3.

Vill socialdemokratin fjärma sig en gång för alla ifrån de människor som marknaden redan ratar? Tänkvärt är att vi blir allt fler och innehar fortfarande rösträtt.

Vill vi verkligen ha en välfärd som bygger på andras ofärd?

Är det någon som på allvar tror att den arbetslöse 50-åringen med helt annan bakgrund än vård och omsorgssektorn går vidare till ordinarie arbetsmarknad från ett välfärdsjobb?

Varför inte i stället införa en allmän välfärdsplikt i Sverige, där alla medborgare som kan under en period får göra en insats för välfärden med liknande ersättning som vi arbetslösa nu istället tvingas leva med i många, många år?  

Vill vi verkligen ha en välfärd som bygger på andras ofärd?

RSS 2.0