Ego-robotarna


Så är det... naturligtvis... att jag inte har förstått detta förut!
Vi är invaderade av utomjordingar som iklätt sig mer eller mindre mänsklig skepnad och som genom spridning av virus och infiltration försöker ta över vårt land för gott.

De är inte så dumma som man kan tro vid första anblick och åhörande, tvärtom, de spelar på mänskliga svagheter som egoism och girighet.
Det enda de behöver göra är att krydda anrättningen med en stor dos blockering av det som gör oss till människor, nämligen empati och mänsklighet.

När empatin för vår nästa är borta men egoismen och girigheten kvarstår, vad återstår då av det som gör oss mänskliga? Vad är det då som hindrar omtanken om oss själva och vår naturliga vilja att äga till att växa från normal självbevarelsedrift till något helt annat och skrämmande själviskt?

Här går många av oss helt aningslöst, lägger fokus på att bekymra oss om borelia, ehec-smitta, galna ko-sjuka osv.. Vår rädsla är oändlig. Vi vaccinerar oss därför mot influensor, mässling och allehanda farsoter men.. ser det inte.. förstår helt enkelt inte varningssignalerna från det verkliga hotet mot vår mänskliga existens, viruset som angriper din själ, nämligen, girig egoism.

I modern tid har viruset spritt sig med rekordfart till våra svenska hem, såväl slott som koja. Lättast har viruset att få fäste hos människor som redan har svag koppling mellan hjärta och själ, denna försvagning kan ha många olika orsaker och beror ibland på bekymmerslöst leverne eller lika ofta av att tvingas leva i en kall miljö.

Spridningen av virus övervakas av en liten elit utomjordingar Det sker vanligen från mun till mun eller från konto till konto.

Hur yttrar sig symtomen?
Att bli smittad går snabbt, men sjukdomens symtom är till att börja med nästan omärkliga. Bland de första märkbara symtomen är att den smittade uppvisar en ökad intolerans mot resten av sin omgivning och med tiden även ett zombie-liknande intryck där allt utanför den egna sfären framstår som tämligen likgiltigt. Dock väcker det som den virusdrabbade uppfattar som hot mot egot häftiga reaktioner. Allt eftersom ufo-sjukan fortskrider påverkas sinnena tills dess att den drabbade till sist endast uppfattar sig själv och sina uppdragsgivare.

Ledarna, själva utomjordingarna består till största delen av mekanik och är således i avsaknad av känslor och mänskligt förnuft, dock är de programmerade för att fungera så effektivt som möjligt enligt deras egna syften, att förslava människorna och bereda plats... för den stora amöban som på sin planet ständigt skapar nya robotar som skickas ner till vårt land allteftersom de befintliga humanoida robotarnas program hakar upp sig, vilket vi alla sett exempel på.En humanoid robot är enkel att känna igen för den osmittade människan. En sådan saknar förutsättningar att på ett trovärdigt sätt kunna föra en logisk diskussion, förmodligen kommer bättre och mer uppgraderade versioner i framtiden.
Upprepningar med ett antal förprogrammerade fraser tillhör ett av de fenomen som enklast går att igenkänna.
Avsaknaden av känslor ger också ett bestående intryck. Inför en humanoid robot ger inget lidande något egentligt intryck. Empati är en mänsklig egenskap.
För den som ger sig tid att konfrontera dessa robotar med oönskad stimuli, upprepade frågor, har då möjlighet att störa dess funktioner i såväl mjukvara och hårdvara. När en humanoid robot inte har någon färdig fras i sin databas av ord, så försöker den helt felaktigt prata om något helt annat tills den hakar upp sig. En sådan robot blir överhettad och talet, tydligt maskinmässigt och hackigt.

Vakna upp svenska folk, vi är ockuperade!De förnöjda käppsättarna


Skillnad på sysslor och villkor
Debatten om Jobb och Utvecklingsgarantins omdiskuterade Fas 3 går ofta över styr, särskilt när man inte gör skillnad på själva sysslorna och på villkoren för människor som placerats i Fas 3.

Precis som det finns trivsamma såväl som otrivsamma, reguljära arbetsplatser så finns det givetvis bättre och sämre placeringar i Fas3. Ofta försvaras därför Fas3 som ett eller flera exempel på trivsamma placeringar med meningsfull sysselsättning. Nogsamt undviks varje form av resonemang kring ersättningsnivåerna för alla dessa långtidsarbetslösa människor.

Nöjda familjeförsörjare?
Exempel på nöjda Fas3 placerade går alltid att hitta, ofta är det personer med ett eller ett par år kvar till pension, eller har en make med god inkomst. Hur många Fas 3 placerade under 60 år är nöjda med sin ersättning? … Hur många familjeförsörjare hittar du som ivriga försvarare av Fas 3?

Kanske är just du placerad i Fas 3 och är nöjd med din ersättningsnivå och övriga villkor i Fas3. Jag klandrar dig inte, men kanske skall man besinna sig innan man går ut i media och gör ner all kritik mot Fas 3. Du kanske trivs på din placering och det är inget fel med det, även jag trivs mycket bra på min Fas 3 placering… MEN (och här är jag benhård).. min placering, mina sysslor ÄR INTE samma sak som begreppet Fas 3! De flesta sysslor som idag genomförs i Fas 3 har antingen tidigare genomförts som betalda arbetsuppgifter eller genom mer förmånliga arbetsmarknadsåtgärder (plusjobb eller beredskapsarbeten med lön).

Fas 3 däremot ÄR just de usla villkor som allt fler människor får upp ögonen för, ofta när de själva eller någon anhörig hamnar där.

Villkoren
Villkoren är bland annat dessa för 36 timmars heltidsarbete (4 timmar är avsatta för jobbsökning):

En ersättningsnivå: 223 – 680 kr dag före skatt (något jobbskatteavdrag har man ej i egenskap av ”nästanjobbare”.) Tjänstepensionspoäng tjänas ej in, med andra ord, i bästa fall en halv ordinär arbetarlön.
Till anordnaren av Fas 3 platsen utgår däremot 225 kr per dag och person, avsett som ersättning för att ta emot en Fas 3 person.

Semester i egentlig mening finns ej, däremot en slags frigång i högst 20 dagar under arbetsförmedlingens uppsikt. Skulle någon ha en slant undanstoppad sedan tidigare och vilja åka utomlands så går det inte för sig, du måste finnas inom räckhåll även om du har jobbat flitigt på din Fas3 i ett helt år.

Att räkna upp fler finesser i Fas 3 är onödigt, det räcker konstatera att ingen av de villkor som arbetsmarknadens parter genom åren kommit överens om gäller i Fas3.

Svaret på all undran och alla frågor till myndigheterna är alltid: Du är ej anställd, du är placerad.

Jämför dessa villkor med plusjobb eller beredskapsjobb och säg mig sen om Fas 3 är jämförbart med dessa. Inte kan väl ni Fas 3 kollegor vara omedvetna om detta?

Sätt ej käppar i hjulet!
Det kan inte nog poängteras: Jag trivs på min Fas 3 plats, med arbetskamrater och sysslor, men inte med villkoren och ersättningarna som utgår i Fas 3, lika väl som lärarna kanske trivs med sitt yrke men inte med den lön som utgår. Ändå behöver de i likhet med lönefolket förmodligen inte kallsvettas när postbilen kommer med vanliga hushållsräkningar.

Slutord: När ni Fas 3 kollegor går ut i media och okritiskt hyllar Fas 3 så skjuter ni inte bara er själva i foten utan ni sätter käppar i hjulet för krafter som faktiskt står på er sida.

 
Men tills dess då?Jag saknar, insikten om att det faktiskt är svårt, mycket svårt för personer i 50-års åldern och med fel utbildning att komma tillbaka till vanligt lönearbete. Naturligtvis målet målet vara att samtliga personer, med kanske upp till 15 år kvar på arbetsmarknaden, skall återgå till, just vanliga lönearbeten, men tills dess då? 


Jag ser en politisk elit där alla skjuter bom, väl skyddade i sin ekonomiskt trygga värld, där det faktiskt är billigt att köpa en ny tvättmaskin eller andra, för medelsvensson, självklara... Fakturor är kanske något som svensson knorrar lite surt över men som för personer i Fas3 kan vara liktydigt med ångest, postbilen är deras likbil. 


Som jag nämnde tidigare... En åtgärd är en åtgärd vare sig den kallas si eller så.. MEN.. under förra regeringen FANNS, alldeles på riktigt, något som kallades plusjobb och tidigare, även beredskapsarbeten, och dessa gav faktiskt en möjlighet att leva drägligt tills man återgick till ordinarie arbetsmarknad. Varför skall det vara så svårt att förstå? På vilket sätt kommer jag, en vanlig frisk 50-åring men med fel utbildning, snabbare till ett vanligt jobb, om jag tvingas leva med ett hem som rasar samman??

Är jorden platt?Finns det någon idag levande och välutbildad person som fortfarande kan anses trovärdig men samtidigt seriöst hävda att jorden är platt?
...eller att Fas3 är samma sak som plusjobb/beredskapsjobb?
...eller att Fas3 ger en god möjlighet att gå vidare till fast lönearbete?
Finns det någon som kan anses vara lyhörd för sin omgivning men ändå vägra att ge ett seriöst svar, eller en reaktion på ett påstående, trots upprepade önskningar om detta?
Var finns ambitionen att vara lyhörd hos de politiker som kategoriskt vägrar att ge ett sanningsenligt svar på varför det absolut skall vara Fas3 med aktivitetsersättning istället för plusjobb/beredskapsjobb med lön?
Finns det någon som kan anses ha en människosyn grundad på respekt och alla människors lika värde och samtidigt:
-Totalt ignorera Fas3 placerade människors behov av att kunna försörja sig på sin syssla?
-Främst framhålla långtidsarbetslösa människors sociala inkompetens framför andra faktorer som ålder, arbetsmarknad osv?
Fan trot..
Finns det någon idag levande och välutbildad person som fortfarande kan anses trovärdig men samtidigt seriöst hävda att jorden är platt?
...eller att Fas3 är samma sak som plusjobb/beredskapsjobb?
...eller att Fas3 ger en god möjlighet att gå vidare till fast lönearbete?


Finns det någon som kan anses vara lyhörd för sin omgivning men ändå vägra att ge ett seriöst svar, eller en reaktion på ett påstående, trots upprepade önskningar om detta?
Var finns ambitionen att vara lyhörd hos de politiker som kategoriskt vägrar att ge ett sanningsenligt svar på varför det absolut skall vara Fas3 med aktivitetsersättning istället för plusjobb/beredskapsjobb med lön?


Finns det någon som kan anses ha en människosyn grundad på respekt och alla människors lika värde och samtidigt:
-Totalt ignorera Fas3 placerade människors behov av att kunna försörja sig, överleva, på sin syssla?
-Främst framhålla långtidsarbetslösa människors sociala inkompetens framför andra faktorer som ålder, arbetsmarknad osv?


Fan trot..

Skjuta sig själv i foten...Amerikanska södern 1861
Slaven från den amerikanska södern trivdes alldeles utmärkt hos sin snälle husbonde.  Född som han var i slaveri ifrågasatte han ingenting, tvärtom, han fruktade friheten och önskade av hela sitt hjärta att allt skulle bestå som det var.  Han förstod att han var priviligierad och som kusk hade han sett andra slavar piskas till döds på andra rancher.  Så var det, man kunde ha en närmast otrolig tur att bli köpt av en snäll farmare och genom duglighet få bättre sysslor och vissa förmåner... men för de allra flesta andra väntade hårda arbetsdagar under piskan.  Detta såg han, men ifrågasatte bara ondskan hos de andra farmarna, inte själva slaveriet.  Att ens tänka tanken på ett annat liv eller att rymma gjorde honom upprörd och skrämd, någon tanke på rätt eller fel existerade inte. Guds vilja råder, tänkte han.
Den snälle farmaren ifrågasatte inte slaveriet utan såg slaveriet som guds vilja och sig själv som mycket godhjärtad mot de stackars försvarslösa undermänniskorna som inte skulle klara sig utan hans beskydd.
Någonstans fanns även den godhjärtade farmaren som även moraliskt såg slaveri som fel, men som ändå höll slavar för produktionens skull, men även såg som sin uppgift att behandla dem väl.
Sverige 150 år senare
Den långtidsarbetslöse i Fas3 trivs alldeles utmärkt på sin Fas3-placering och hos sin snälle handledare. Så lång tid hade han gått arbetslös att han inte längre fann det lönt att ifrågasätta..  Ersättningen kunde visserligen vara bättre men nu är det som det är... och  han förstod att han var priviligierad och att andra som placerats i Fas3 hade det långt värre och utnyttjades av skrupellösa människor som endast såg dem som ett sätt att tjäna pengar.
Detta såg han och ifrågasatte bara själva utnyttjandet av de andra men inte själva idén med Fas3. Att ens tänka tanken på att protestera mot denna ordning gjorde honom upprörd.. Det vore som att skjuta sig själv i foten tänkte han.
Regeringens vilja råder, tänkte han.
Den snälle anordnaren ifrågasatte inte Fas3 utan såg sig själv som mycket godhjärtad mot de stackars försvarslösa arbetslösa som behövde någonstans att vara.
... och  Någonstans finns även de arbetsgivare som moraliskt ifrågasätter Fas3 men som tar emot frivilliga i Fas3 som ser det som bättre att själv få bestämma vilken Fas3 syssla de skall utföra.
Ibland är helvetet förvillande likt ett paradis
Ett och ett halvt sekel skiljer dessa personer åt och ändå ser vi likheterna..
Naturligtvis är jag mycket  medveten om att förhållandena var oerhört mycket värre under slaveriets tid när det begav sig äv vad vi bortskämda svenskar kan föreställa oss.
Ändå tar jag mig friheten att göra jämförelsen mellan dessa fenomen, för att jag ser ett mönster... och även inser att det finns gradskillnader även i helvetet.
Vi har i bägge fallen de fria människorna och politikerna som håller såväl slavarnas som Fas3-pysslarnas öden i sina händer. Utan frivilliga, starka och ideella krafter som inte själva direkt berörs är vägen mycket lång för de som saknar medel att strida med.
Vi har de kuvade slavarna och gratisarbetarna i Fas3 som inte ser något egentligt slut på sin situation, är hänvisade till hoppet och att försöka leva från dag till dag.
Vi har gruppen av slavar och Fas3 som ironiskt nog är bakbundna genom att de är priviligierade gentemot andra ur samma grupp. Du vet vad du har idag... och ibland kan helvetet vara förvillande likt ett paradis. Vem skjuter sig själv i foten? Det är en fråga som dyker upp då och då och visar sitt tragiska ansikte under historien. Vem är du som dömer kapon (medarbetaren i nazisternas koncentrationsläger) för att denne räddar sitt eget liv genom att gå fiendens ärenden?
Känsligt? Javisst, men likafullt ett faktum som utnyttjas av de som vill kväva upproret i sin linda.
Var drar du gränsen mellan det svarta och det vita, mellan den godhjärtade slavägaren eller Fas3-anordnaren och det faktum att man ändå är slav eller jobbar med slaversättning?
Du har anordnarna och slavägarna som innehåller hela spektrat av personligheter, allt ifrån rent hänsynslöst utnyttjande till mer eller mindre godhjärtat omhändertagande.
Vinstintresset som står över människovärdet.
Vem skjuter sig själv i foten när man istället så sakteliga kan tyna bort?
Inte jag heller...
Amerikanska södern 1861
Slaven från den amerikanska södern trivdes alldeles utmärkt hos sin snälle husbonde.  Född som han var i slaveri ifrågasatte han ingenting, tvärtom, han fruktade friheten och önskade av hela sitt hjärta att allt skulle bestå som det var.  Han förstod att han var priviligierad och som kusk hade han sett andra slavar piskas till döds på andra rancher.  Så var det, man kunde ha en närmast otrolig tur att bli köpt av en snäll farmare och genom duglighet få bättre sysslor och vissa förmåner... men för de allra flesta andra väntade hårda arbetsdagar under piskan.  Detta såg han, men ifrågasatte bara ondskan hos de andra farmarna, inte själva slaveriet.  Att ens tänka tanken på ett annat liv eller att rymma gjorde honom upprörd och skrämd, någon tanke på rätt eller fel existerade inte. Guds vilja råder, tänkte han.

Den snälle farmaren ifrågasatte inte slaveriet utan såg slaveriet som guds vilja och sig själv som mycket godhjärtad mot de stackars försvarslösa undermänniskorna som inte skulle klara sig utan hans beskydd.

Någonstans fanns även den godhjärtade farmaren som även moraliskt såg slaveri som fel, men som ändå höll slavar för produktionens skull, men även såg som sin uppgift att behandla dem väl.

Sverige 150 år senare
Den långtidsarbetslöse i Fas3 trivs alldeles utmärkt på sin Fas3-placering och hos sin snälle handledare. Så lång tid hade han gått arbetslös att han inte längre fann det lönt att ifrågasätta..  Ersättningen kunde visserligen vara bättre men nu är det som det är... och  han förstod att han var priviligierad och att andra som placerats i Fas3 hade det långt värre och utnyttjades av skrupellösa människor som endast såg dem som ett sätt att tjäna pengar.
Detta såg han och ifrågasatte bara själva utnyttjandet av de andra men inte själva idén med Fas3. Att ens tänka tanken på att protestera mot denna ordning gjorde honom upprörd.. Det vore som att skjuta sig själv i foten tänkte han.
Regeringens vilja råder, tänkte han.

Den snälle anordnaren ifrågasatte inte Fas3 utan såg sig själv som mycket godhjärtad mot de stackars försvarslösa arbetslösa som behövde någonstans att vara.

... och  Någonstans finns även de arbetsgivare som moraliskt ifrågasätter Fas3 men som tar emot frivilliga i Fas3 som ser det som bättre att själv få bestämma vilken Fas3 syssla de skall utföra.


Ibland är helvetet förvillande likt ett paradis

Ett och ett halvt sekel skiljer dessa personer åt och ändå ser vi likheterna..
Naturligtvis är jag mycket  medveten om att förhållandena var oerhört mycket värre under slaveriets tid när det begav sig än vad vi bortskämda svenskar kan föreställa oss.
Ändå tar jag mig friheten att göra jämförelsen mellan dessa fenomen, för att jag ser ett mönster... och även inser att det finns gradskillnader även i helvetet.

Vi har i bägge fallen de fria människorna och politikerna som håller såväl slavarnas som Fas3-pysslarnas öden i sina händer. Utan frivilliga, starka och ideella krafter som inte själva direkt berörs är vägen mycket lång för de som saknar medel att strida med.


Vi har de kuvade slavarna och gratisarbetarna i Fas3 som inte ser något egentligt slut på sin situation, är hänvisade till hoppet och att försöka leva från dag till dag.

Vi har gruppen av slavar och Fas3 som ironiskt nog är bakbundna genom att de är priviligierade gentemot andra ur samma grupp. Du vet vad du har idag... och ibland kan helvetet vara förvillande likt ett paradis. Vem skjuter sig själv i foten? Det är en fråga som dyker upp då och då och visar sitt tragiska ansikte under historien. Vem är du som dömer kapon (medarbetaren i nazisternas koncentrationsläger) för att denne räddar sitt eget liv genom att gå fiendens ärenden?
Känsligt? Javisst, men likafullt ett faktum som utnyttjas av de som vill kväva upproret i sin linda.
Var drar du gränsen mellan det svarta och det vita, mellan den godhjärtade slavägaren eller Fas3-anordnaren och det faktum att man ändå är slav eller jobbar med slaversättning?


Du har anordnarna och slavägarna som innehåller hela spektrat av personligheter, allt ifrån rent hänsynslöst utnyttjande till mer eller mindre godhjärtat omhändertagande.


Du har vinstintresset som står över människovärdet.


Vem skjuter sig själv i foten när man istället så sakteliga kan tyna bort?

Nej...inte jag heller...

Blinda, döva men tyvärr ej stumma


Döv, blind men tyvärr ej stum...
Att bli folkvald vad är det?
Jag är inte vald av folket, den enda som har valt mig är min fru, varför vet jag inte.
.. Men när jag hör ordet folkvald politiker tänker jag mig en person som har fått ett hedersuppdrag, ett uppdrag som består i att ta sig tid att verkligen lyssna, se och känna av vad uppdragsgivarna, folket har att säga. Man kanske till och med kan tänka sig att lyssna seriöst på vad meningsmotståndare har att säga, kanske även försöka att seriöst och i respekt bemöta vederbörande med sakliga argument.
Jag får en helt annan bild av många folkvalda politiker.  Jag ser ofta sådana personer i olika media och de exponerar sig gärna. Ändå så verkar de bara se, höra och känna av  valda delar av verkligheten från den lilla nisch eller parti som de skall representera.
Ett färdigt facit finns spikat uppe i deras panna och likt en överreligiös mulla så finns det inte ens i deras fantasi att rucka på vad som där står skrivet.
Tänka själv? No way in hell...
När ändå syn och hörsel från vederbörande folkvalda går på tomgång så kunde man tro att inget skulle sippra ut verbalt, men det är tyvärr bättre ställt med talförmågan. Då tänker vi inte på en kreativ och nyskapande förmåga från ett levande intellekt utan nu talar vi papegoja..  På samma sätt som det finns en färdig bild och ljudkuliss av verkligheten så skall det pratas... men endast inom de av partiledningen givna ramarna.
Varför så ironisk.. kanske ni tänker?
Jag skall tala om varför.. och exemplet är återigen Fas3 (Om ni är osäkra på vad Fas 3 står för så skriv ordet "Fas 3" i en sökmotor så förstår ni ganska snart vad det går ut på..
Här radas det ena argumentet upp efter det andra på VARFÖR Fas 3 ej fungerar..
Skäliga frågor ställs.. den ena efter den andra som väntar på svar..
Även svar ges.. som väntar på ögon som ser.. eller öron som lyssnar..
Vad får vi tillbaka?
Floskler... repetitiva maskinmässiga svar, exakt de ord som en gång givits och godkänts av partierna.
Var finns de öppna ögonen, lyssnande öronen och de av människor intresserade folkvalda politikerna. Ja, inte är de många, i alla fall inte i alliansen.
Döv, blind men tyvärr ej stum...

Att bli folkvald vad är det?
Jag är inte vald av folket, den enda som har valt mig är min fru, varför vet jag inte.
.. Men när jag hör ordet folkvald politiker tänker jag mig en person som har fått ett hedersuppdrag, ett uppdrag som består i att ta sig tid att verkligen lyssna, se och känna av vad uppdragsgivarna, folket har att säga. Man kanske till och med kan tänka sig att lyssna seriöst på vad meningsmotståndare har att säga, kanske även försöka att seriöst och i respekt bemöta vederbörande med sakliga argument.

Jag får en helt annan bild av många folkvalda politiker.  Jag ser ofta sådana personer i olika media och de exponerar sig gärna. Ändå så verkar de bara se, höra och känna av  valda delar av verkligheten från den lilla nisch eller parti som de skall representera. 

Ett färdigt facit finns spikat uppe i deras panna och likt en överreligiös mulla så finns det inte ens i deras fantasi att rucka på vad som där står skrivet.

Tänka själv? No way in hell...

När ändå syn och hörsel från vederbörande folkvalda går på tomgång så kunde man tro att inget skulle sippra ut verbalt, men det är tyvärr bättre ställt med talförmågan. Då tänker vi inte på en kreativ och nyskapande förmåga från ett levande intellekt utan nu talar vi papegoja..  På samma sätt som det finns en färdig bild och ljudkuliss av verkligheten så skall det pratas... men endast inom de av partiledningen givna ramarna.


Varför så ironisk.. kanske ni tänker?

Jag skall tala om varför.. och exemplet är återigen Fas3 (Om ni är osäkra på vad Fas 3 står för så skriv ordet "Fas 3" i en sökmotor så förstår ni ganska snart vad det går ut på.. 

Här radas det ena argumentet upp efter det andra på VARFÖR Fas 3 ej fungerar..
Skäliga frågor ställs.. den ena efter den andra som väntar på svar..
Även svar ges.. som väntar på ögon som ser.. eller öron som lyssnar..

Vad får vi tillbaka?
Floskler... repetitiva maskinmässiga svar, exakt de ord som en gång givits och godkänts av partierna.

Var finns de öppna ögonen, lyssnande öronen och de av människor intresserade folkvalda politikerna. Ja, inte är de många, i alla fall inte i alliansen.

RSS 2.0