(L)JUG den värdelösa garantinJag är placerad i arbetsförmedlingens så kallade Jobb och Utvecklingsgaranti, närmare bestämt i Fas 3, slutstationen på mångas arbetsliv. Inte ens en återvändsgränd som tidigare regeringars åtgärder var med stämplingsperioder varvat med beredskapsarbete... Nej, en slutstation i ekonomisk misär och hopplöshet, i synnerhet om man har passerat de 50.

Jobb och Utvecklingsgaranti... Vad står det för? Jag ser ordet garanti och kommer osökt att tänka på alla prylar och tjänster som har x antal års funktionsgaranti.

Jag funderar vidare... Om något har en garanti så borde någonting garanteras, funktion eller tjänst, eller hur?
Således är Jobb och Utvecklingsgarantin ett löfte som man kan lita på, för nog kan man väl ställa högre krav på en garanti utfärdad av regeringen än vilken lågpriskedja som helst?

Alltså borde jag vara trygg i förvissning om både jobb och utveckling när jag tar del av jobb och utvecklingsgarantin. Har jag fog för det? 

Nu har jag och många, många andra människor passerat Faserna 1,2 och tagit del av ett år i Fas 3 men en stor majoritet av oss kan konstatera att vi fortfarande saknar jobb och utveckling, snarare är det så att vi känner oss lönlösa och avvecklade.

Jag ställde följande fråga till arbetsförmedlingen på Facebook:

Hur gäller garantin i Jobb och utvecklingsgarantin? Vad är det som garanteras och inom vilken tidsrymd? Vem är ansvarig för att den garantin uppfylls och vart vänder sig den som tycker att varken garantin om jobb eller utveckling har infriats? Det är väl inte bara ett tomt ord?

Svaret jag fick var:

Som du redan säkert vet så finns det inga andra än arbetsgivarna som kan garantera ett arbete, däremot skall Arbetsförmedlingen verka för att tillsammans med den arbetssökande hitta lämpliga aktiva insatser som gör att individen utvecklas och närmar sig ett eventuellt arbete. 

Vi har alla olika förutsättningar varför det inte i vår tidsrymd finns någon bortre gräns för hur länge man kan ta del av jobb- och utvecklingsgarantin. 

Namnen på de olika arbetsmarknadspolitiska programmen har över tid förändrats men ändå haft ett gemensamt syfte, att genom olika insatser föra arbetssökande och arbetsgivare närmare ett arbete.

Vad skulle du välja att kalla det som idag omnämns som jobb- och utvecklingsgarantin?

Kontakta din arbetsförmedling/arbetsförmedlare om du känner att du behöver ytterligare stöd i ditt arbetssökande.”


Man har alltså utfärdat en garanti som det inte finns minsta täckning för annat än möjligtvis gratisjobb utan lön som därigenom banar väg för en utveckling av diverse psykiska tillstånd.
Är detta de så kallade jobben och den utvecklingen som avses?

Ja, just ja... Jag fick ju frågan vad jag ville kalla Jobb och utvecklingsgarantin som den är idag..
Tja.. närmast sanningen vore att lägga in samma brasklapp i namnet som gäller i förhållande till verkligheten. Alltså, Låtsad Jobb och Utvecklingsgaranti, med den nya förkortningen, LJUG.


Anordnarbidrag och Fas3

Jag får rysningar och blir illa berörd var gång jag tänker på anordnarbidraget som delas ut till varje anordnare av Fas3-platser runt om i landet.
Knappt 5000 kr månaden skattefritt går till anordnaren av Fas3-platsen.. utdelat med skattepengar för var och en utav alla långtidsarbetslösa som tragglat sig igenom eländet under dels hela stämplingsperioden samt Jobb och utvecklingsgarantins Fas1 och 2. Dessa människor, tillika Fas3-deltagare får däremot inte ett öre extra för att, som det heter, utföra "samhällsnyttigt arbete", många går till och med back ekonomiskt när de börjar arbeta i Fas 3 på grund av resekostnader.

Varför i hela fridens dar skall anordnaren ha bonus för att denne antingen får gratis arbetskraft eller än värre, bara upplåter en stol?

Kanske är jag osedvanligt dum, (det skulle i så fall vara en förklaring till att jag är i Fas3...) men jag kan inte på något sätt hitta en rimlig logisk anledning till att de pengar som borde vara deltagarens lön för utfört arbete och överlevnadshjälp istället, bara sådär, delas ut till anordnaren med bildlikt talat, en liten postit-lapp där det står: Kan användas till skyddskläder, handledning el. dyl. Inget mer.. 

Tillägget: " Bara ni tar emot dem så att vi slipper problemet" finns inte med, men är ett understatement som de flesta förstår. 

Helt utan egentliga förbehåll får anordnarna  hela summan varje månad, så fort de blir godkända som anordnare är saken biff. Ingen redovisning av hur bidraget används, varken till AF eller de som arbetar ihop  och möjliggör deras bidrag.

Det heter att pengarna skall gå till handledning, arbetsmaterial osv.. 

Hur stämmer detta med verkligheten? Och framförallt, i hur många fall är det ens aktuellt med några kostnader alls? Det kanske till och med är så att vi i många fall tillför arbetsplatsen betydligt mer än vad vi kostar. Jag vet det.

Hur många jobb, framförallt vikariat och projektanställningar med lön har gått upp i rök när exempelvis kommuner med ansträngd ekonomi har sett en chans att istället använda sig av kompetent arbetskraft ur den den växande skaran tillgängliga gratisarbetare i Fas 3?

Skräckexemplen är aktörer som till och med ställer krav på särskild kompetens, och utför intervjuer med arbetskraft som man ändå inte har tänkt betala någon lön för, varken nu eller senare.

Att denna fräckhet finns hos många skrupellösa aktörer bör man kanske inte förvånas över. Det märkliga är ju däremot att inte fler myndigheter, fackföreningar och politiker ur alla läger ser det vämjeliga och cyniska i det hela. - Så illa är det väl inte? säger de, sen åker de hem och planerar helgens begivenheter.

Här har vi människor, vars enda brott är att de inte kommer in på arbetsmarknaden av olika orsaker... ålder, gammal utbildning, funktionshinder osv. 
De allra flesta är hyggliga medborgare som verkligen vill ha en vanlig lön och ett vanligt liv utan ångest för ekonomi och vad tusan arbetsförmedling och försäkringskassan skall ta sig till med dem. 
De gör sitt bästa på en plats som de många gånger inte valt själva, de får kosta på resor på egen hand... Månad efter månad, samtidigt som anordnaren lägger bidraget på hög.. Somliga odlar ett fåfångt hopp att det oavlönade arbetet skall övergå till avlönat subventionerat arbete. Förgäves.

Det spelar ingen roll vad du utför eller inte, för varje dag skall vi gå till vår placering, vårt dagliga arbete, med ett negativt värde -225 kr i bagaget varje dag, för detta är vad vi förväntas kosta vår anordnare varje dag vi är placerade i vårt Fas 3. 

Säg mig, är detta stärkande för arbetsmoralen och arbetslinjen ens för någon av parterna?

VEM TUSAN VILL GÅ TILL EN ARBETSPLATS MED ETT NEGATIVT VÄRDE RUNT HALSEN OCH SEDAN UTFÖRA ETT FULLGOTT ARBETE FÖR SAMMA
LÅGA AKTIVITETSERSÄTTNING SOM OM DU SUTTIT PÅ EN STOL OCH SOVIT.. VILL DU?

Arbetsmarknadsminister Engström får gärna svara på denna fråga.

// Bengt Fredriksson

Slutfasen


RSS 2.0