En god skadegörareDu ärlige skattebetalare och lönearbetare! Vad skulle du tycka om tingens ordning om du ansågs göra så stor skada på din arbetsplats att du fick börja varje arbetsdag med ett värde på minus 225 kr klistrat på din panna?

Denna skada är fastslagen efter noggrann analys av den svenska regeringen och gäller oss alla som har våra arbeten hos Fas3 anordnare.

För att i någon mån kompensera anordnarna alla olägenheter och direkta skador som vi förorsakar så får dessa som sagt den lilla nätta summan av 225 kr/dagen, alltså i runda tal ca 5000 kr/månad för varje exemplar av oss som man inhyser.

Som tur är så får vi själva inget extra kapital utöver en liten aktivitetsersättning på högst en halv normal lön, hur skulle detta se ut om vi som anses “lite eljest” , som någon så finkänsligt uttryckte det, fick gå runt och drälla pengar hur som helst?
Men vi har verkligen en human regering som tror på oss Fas3-arbetare för vi har fortfarande en del medborgerliga rättigheter kvar, exempelvis rösträtt och ... jag kan säkert komma på något mer om jag tänker efter.


Men trots den goda arbetslinjen och det väl fungerande Fas3 har jag ändå ett stort problem. Jag lyckas inte fullt ut med att leva upp ens till denna lilla nätta summa på minus 225 kr/dag... Jag vet inte riktigt vad jag skall förstöra och åstadkomma för typ av olägenhet för att i någon mån leva upp till alla högt ställda förväntningar.

Ja, jag vill absolut inte verka bättre än vad jag är, det skulle ju se illa ut för vår regering och få dem att framstå som lögnare och det vill vi inte.
Säg vad kan jag göra? .. får jag klippa sönder Reinfeldts slips? Är det nog, åtminstone för en månad... och hur kommer jag till Stockholm? Betalar arbetsförmedlingen min resa till Stockholm eller får jag bekosta den själv också precis som mina dagliga arbetsresor i Fas3?

Jag är övertygad om att Anders Borg stöttar min mission.. han är ju en hejare på att hålla en balanserad budget. Kanske får jag också kapa hans pony-tail månaden efter.


Vit medelålders man - vem bryr sig?


Jag är en vit medelålders man, alltså bör jag enligt all rimlig statistik höra till de allra mest gynnade i dagens Sverige, detta enligt alla media, all statistik, alla samhällskritiker... som något annat än en framgångsrik person finns jag inte... eller rättare sagt får inte finnas.. eller rättare sagt... skit samma vem bryr sig? ...

Jag jobbar för en skamersättning i Fas 3.. men se det är inget speciellt uppseendeväckande det här med att jobba full tid för, i bästa fall, en halv normal svensk lön utan semester, jobbskatteavdrag med mera, med mera..
Vem bryr sig?

Jag är vit, och har svenskt namn. Alltså är jag mer eller mindre ointressant i alla populära och mer eller mindre populistiska sammanhang, där märkligt nog även många av de mest konservativa tyckarna förfasar sig över hur illa alla nysvenskar bemöts och behandlas, inte minst på arbetsmarknaden.

Och här måste jag förtydliga mig rejält... NEJ, jag är absolut inte nazist, rasist eller på annat sätt främlingsfientlig. Jag är bara en ointressant främling i mitt eget land.

Jag är inte ett ungt oskyldigt offer som aldrig getts chansen och därför är jag heller inte någon missbrukad talang som förslösas. Jag är inte heller en gammal trotjänare som gjort sitt och oförtjänt hamnat snett i någon vårdkö eller vanskötts i ett uselt äldreboende.

Jag är istället medelålders, för gammal för att någon skall se en förstörd framtid och för ung och pigg för att vara aktuell som offer för en vårdskandal. Jag är bara något som med gott samvete kan ignoreras.

Jo men du är väl åldersdiskriminerad kanske någon tillägger?
Förvisso, men hur brukar detta resoneras bort? Jo, med argument som: Ja, ja.. men de får väl hanka sig fram de år som de har fram till pensionen.. huvudsaken är att de unga får jobb.. sänk pensionsåldern.. och så vidare. Att jag har 14 år kvar till pensionen och förmodligen är hänvisad till fortsatt Fas 3 med skamersättning dessa år .. hur intressant är det för politiker och media?
Svar: Totalt ointressant.

Och här måste jag återigen förtydliga mig rejält.. Jo, jag anser att det är mycket viktigt att unga människor snabbt får jobb... inte minst med tanke på att de ganska snabbt blir för gamla för att vara unga.
… Och jo.. jag tycker det är mycket viktigt att de äldre får bra vård och en värdig ålderdom.. inte minst med tanke på att jag vet att jag och många med mig förr eller senare kommer dit som fattigpensionärer.


Jag är inte en könsdiskriminerad kvinna som särbehandlats negativ på grund av kön utan en man och därför kan jag således inte vara könsdiskriminerad på arbetsmarknaden.. eller.?.. Nej, seriöst så är jag väl inte det, vad jag vet.

Och här måste jag återigen förtydliga mig rejält..Jag tar inte parti för något kön alls, inget kön skall diskrimineras... inte ens män... Det ni!Ibland tänker jag riktigt inkorrekta tankar.. Jag tänker att om jag vore ung, nysvensk kvinna, alltså motsatsen till vad jag är.. då hade jag förmodligen ändå varit lika lönlös som jag är idag. MEN.. Jag hade inte behövt stånga mitt huvud blodigt mot den totala ignorans som omger oss 50+ som har mage att vara helt medialt och röstboskapsmässigt ointressanta ur alla övriga aspekter inklusive arbetsmarknaden.

Så nu vet ni det... Det är politiskt inkorrekt att vara en vit, medelålders man till och med om man är politiker på toppnivå, men i synnerhet om man är praktikant i Fas 3.Kritik eller gnäll...så är det baraHur kan det komma sig att personer som har eller upplever sig åtnjuta en hög social status aldrig gnäller?... Skulle du någonsin våga andas om ordet gnällig i den personens närhet så är det nog bäst för dig att denna ej så smickrande egenskap gäller dig själv eller någon annan person... därför att en person med hög social status gnäller aldrig om något, de framför bara rättmätig och befogad, saklig kritik.

Det börjar redan i sandlådan... Det vällyckade barnet Stig gnäller aldrig över att något annat barn tar leksaken ifrån honom. Det som händer är att han hävdar sin självklara rätt att försvara sina ägodelar. OBS! Detta gäller bara om barnet ifråga är ”rätt” precis som Stig. Lille Stig vet sin självklara rätt, och protesterar med rätta när han blir bestulen.


Om vi nu byter ut barnet till lillle Kalle så kommer saken i en helt annan dager, då Kalle plötsligt gnäller över att leksaken tas ifrån honom. Istället för att gnälla så borde han gilla läget eller haft vett att bevaka sin leksak bättre. Lille Kalle är gnällig, och vill inte dela med sig.

För en betraktare, okunnig om de osynliga sociala strukturerna tycks det som att Kalle och Stig agerar och låter exakt likadant när de blir bestulna på sin leksak. Ack du naiva betraktare.

Nu har Stig vuxit upp, och det går fortsatt bra för honom. Stig är en driftig, hårdför man som ingen sätter sig på. Under långa perioder har han kritiserat det höga skattetrycket. Någon mer ingående motivering över detta behövs ej, eftersom var och en bör begripa att skatt är stöld. Stig framför saklig kritik.

Kalle har också vuxit upp och det går … njaaa... För Kalle är en envis bråkstake. Under lång tid har han kritiserat Fas 3... och enligt Stig så ger han inte förslag på något alternativ heller. Kalle är en gnäll-”piiiip (censur) ” som Stig vill kalla honom.

Gnäll = Kritik som saknar förklaring och motiv ( min egen slutsats )

För en betraktare, okunnig om de osynliga sociala strukturerna tycks det som att Stig snarast gnäller över skatterna...  Hrrrmmm... men nu vet jag ju bättre... så det kommer aldrig på fråga att kränka Stigs anseende genom att kalla honom för en gnäll-”piiiiip” ( censur ).

För en betraktare, okunnig om de osynliga sociala strukturerna så tycks det istället som att Kalle verkligen försökt att ge alternativ till Fas 3... plusjobb... omfördelning av anordnarbidrag.. osv.. Han har också försökt beskriva hur mycket bättre det skulle vara, rent samhällsekonomiskt om folk slapp det lidande som ekonomisk och social oro innebär. Nu vet ju inte den okunnige betraktaren att Stig inte behöver läsa ren ”kommunistpropaganda” (läs: all opposition ) så därför har han med all rätt ignorerat detta nonsens. Kalle är en gnäll-”piiiiip” ( censur ) och det är fullt i sin ordning att kränka ( förlåt tillrättavisa ) Kalle.

Ty så är det fastlagt. Stig är och förblir en saklig samhällskritiker.. medan Kalle är en patetisk gnällpitt... (ooopss) nu är det sagt i alla fall...RSS 2.0