Brukare... tag dig ett jobb!Ordet brukare är något som brukar användas om människor i vård och omsorgssvängen, ett könlöst, kliniskt och opersonligt ord som många, däribland jag själv avskyr. På nätet kan jag läsa att ordet brukare betecknar personer som ingår i en långvarig relation med en särskild välfärdsinrättning.

Nu är jag själv där sedan ett år tillbaka, i egenskap av långtidsarbetslös och placerad på en sysselsättningsplats ( Fas 3 ). Jag är alltså en brukare, detta enligt Svenska ESF-rådet som sorterar under arbetsmarknadsdepartementet.

Har jag då blivit funktionshindrad eller på något annat sätt oförmögen att klara av mitt liv utan personlig assistent eller andra stödpersoner som brukar nämnas i samband med ordet brukare?

Det får stå för ESF-rådet, själv så anser jag mig fullt tillräknelig, frisk och kompetent men det tycker inte arbetsförmedlingen med flera aktörer som nu enligt denna projektbeskrivning inför begreppet brukare för personer i Fas3.

Här är länken till den sidan:
http://www.esf.se/sv/Projektbank/Behallare-for-projekt/Mellersta-Norrland/SESAM---Social-ekonomi-i-samverkan/

I projektbeskrivningen kan man bland annat läsa att förutom personer med funktionsnedsättningar och utländsk bakgrund så har även äldre personer svårt att hävda sig på arbetsmarknaden. Nog vet jag att åldersrasism förekommer på arbetsmarknaden och visst... jag är 51 år.. men måste jag kallas för brukare redan nu? Tja... tydligen...

Vad är det då vi sköra stackars brukare behöver? Jag har gått i den enfaldiga tron att det i första hand var en riktig arbetsplats och en lön jag behövde... så att jag skulle slippa oroa mig för månadens räkningar och att något i huset skall gå sönder... Eller att jag skulle slippa ligga vaken på natten och fundera över vilken typ av kattmat jag föredrar att äta som tandlös fattigpensionär när den dagen kommer om sådär 14-24 år.

Men nej, där har jag varit rejält ute och cyklat, det är inte sånt jag behöver, projektgruppen har kommit fram till att vi istället behöver aktiveras... detta genom bland annat.

- Workshops
- Studiebesök
- Etablera en lärande miljö
- Utåtriktade informationsaktiviteter
- Hemsida
- Intranätfunktion, datastöd m.m.


Som brukare är vi också i behov av:

- Individ stöd
- Fleraktörsträffar utifrån brukarnas egenmakt
- Tillgänglighetsanpassning
- Brukaraktiviteter, enskilt
- Brukaraktiviteter, i grupp mm.

Detta är alltså vad jag behöver... brukaraktivitet i grupp? Jag visste inte att det var så illa ställt med mig.. men hallå.. vad är det då för idé att jag söker jobb överhuvudtaget på egen hand? Farbror Reinfeldt och tant Hillevi Engström säger ju att jag skall gå och ta ett jobb vilket som helst, vart som helst, men vem vill anställa en brukare? Eller menar man att aktörer på marknaden typ coacher, jobbfabriker och privata hjärnskrynklarcentra skall ta sig några brukare och i sin tur bli brukare av skattemedel... eller kanske man kan vara så fräck och säga missbrukare?

Det står också att läsa på denna ambitiösa sida att det skall vara... hållbara individanpassade arbetsplatser som utgår från varje persons förutsättningar och behov, vilket stärker deras självkänsla och välbefinnande samt minskar utanförskapet och ger en känsla av samhällstillhörighet och engagemang.


Alltså en KÄNSLA av samhällstillhörighet och engagemang... inte på riktigt alltså.. förmodligen så är den uteblivna ersättningen i form av skälig inkomst, semester och tjänstepension också något som vi får framkalla en känsla av på egen hand där i vår gruppaktivitet med andra brukare.

En känsla av hopp för framtiden... kan det vara något?

Brukarna inom Fas 3 har en lång tid av utanförskap bakom sig och besitter i många fall synliga eller dolda funktionsnedsättningar.”

Jodå så står det... och jag hade ingen aaaaning om att vi i Fas 3 hade en lång period av utanförskap. Jag hade heller ingen aaaning om att jag har en synlig eller dold funktionsnedsättning men det begriper ju inte jag eftersom jag är så funktionsnedsatt att jag väljer att bli brukare i Fas3 med ”känsla” av samhällstillhörighet istället för att ”gå ut och ta ett jobb” som farbror Fredrik och tant Hillevi Engström säger att vi kan göra.


Vilka är då alla samarbetspartners i detta storstilade projekt? Är det Sveriges amatörpsykologers riksförbund... skrattkonsult ab,...forskare inom demens och äldrevård...frilansande lektanter... eller?

Nej, men nästan! .. här är listan:

  • Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsområde Östersund

  • Arbetsförmedlingen Sundsvall

  • Bygderådet i Jämtlands län

  • Coompanion Kooperativ Utveckling Jämtlands län

  • Folkets Hus och Parker

  • Jämtland Härjedalens idrottsförbund

  • SV Studieförbundet Vuxenskolan

  • Västernorrlands idrottsförbundVad har man tänkt sig med alla dessa brukare då? De kan väl aldrig ha tänkt sig att få bruk för alla dessa djupt nedgångna människor.. genom gratis arbetskraft och anordnarbidrag...? Nej, det kan jag väl aldrig tro...

… och som den store allsmäktige missbrukaren … förlåt brukaren av skattemedel finns EU bakom allt detta.

Vad var det för fel på plusjobb, beredskapsjobb och en skälig lön för utfört arbete jämfört med kostnaderna för dessa människoförsök?

Grattis svenska folk!RSS 2.0