Stjärngalan 2013a
Sådär.. nu har jag nominerat mig själv som kandidat till Dalarna Business i kategorin Årets Nytänkare och företaget: Bengt Fredriksson / Fas3. En stjärngala där många hängivna kvinnor och män som arbetar målmedvetet för att utveckla sina företag uppmärksammas.

http://dalarnabusiness.se/stjarnan/

Här följer min motivering:

Jag, Bengt Fredriksson, 52 år och sysselsatt i den arbetsmarknadspolitiska åtgärden Fas 3, nominerar härmed mig själv som kandidat till Stjärnan.

Trots de ekonomiskt begränsade resurser som stått till mitt förfogande inom ramen för Fas 3 och på min sysselsättningsplats vid Hedemora-Garpenbergs församling har jag lyckats ta fram en flexibel modell på sökbar databas för körverk.

Dalarna Business vill premiera entreprenörskap, nytänkande och utvecklingskraft. Jag anser att jag uppfyller alla dessa tre kriterier i och med att jag självständigt och som jag tidigare nämnt använt mig av mycket små ekonomiska resurser och ej föranlett några kostnader för min anordnare som har hela sitt anordnarbidrag kvar.

Med kreativitet och utvecklingskraft har jag trots min besvärliga situation som långtidsarbetslös lyckats skapa en sökbar och flexibel databas för körverk, något som idag inte finns på marknaden. Detta i sig är skäl nog att premieras. Något starta eget bidrag för egen verksamhet utgår inte för personer inom Fas 3, så därför har mitt företag inget annat namn än Fas 3 och jag existerar som en egen liten fristående enhet inom församlingen.

Detta ovan nämnda är motivering nog enligt mig själv, men en annan viktig aspekt är att jag som blivande pristagare vill höja statusen på oss personer som befinner sig i Fas 3.

Många utav oss är högst kompetenta personer som förtjänar att lyftas fram istället för att glömmas bort i ändlösa åtgärdsprogram. Vi är kreativa, kraftfulla och fyllda av revanschlusta och jag representerar en utav dessa på felaktiga grunder lågt värderade personer ni i Dalarna Business kan lyfta fram.

Med vänlig hälsning

Bengt Fredriksson

Firma: Fas 3, för Hedemora-Garpenbergs församling
Kyrkogatan 20
776 30 Hedemora


RSS 2.0