Praktik.. praktik och ännu mer praktikStora rubriker: Regeringen satsar 2,1 miljarder för att förhindra att långtidsarbetslösheten ökar. Men vad menas?

Jo, praktikplatser, praktikplatser och ännu mer praktikplatser, kryddat med ev. någon arbetsmarknadsutbildning. This is it.

Samma som idag alltså, fast mer.

Fas 3 bara ökar, vi är nu över 32 000 medborgare som arbetar på undantag långt från alla skattesänkningar, semestrar och andra självklarheter för lönearbetarna.

2.1 miljarder, det är nästan samma summa som betalas ut årligen som anordnarbidrag genom Fas 3.

Kära Hillevi Engström, tror du själv på att detta leder någon vart?
Du talar om praktik från dag 1, då kommer osökt frågan, vad har du tänkt att göra med oss som sedan tusentals dagar redan befinner oss i Fas3 ?

Hur har du tänkt hjälpa oss 50 + i Fas 3?

Du säger ofta att du inte ger upp om en enda människa, vad menar du då med att ignorera oss i Fas 3 och de usla ekonomiska betingelser som vi tvingas leva under år efter år. Är vi alltså inte människor?

Källa: http://www.svt.se/nyheter/sverige/2-1-miljarder-ska-hjalpa-langtidsarbetslosa


Inte riktigt alla SvenskarUtan långtidsarbetslösa i Fas 3 så stannar Sverige, åtminstone stora delar av det.. är det så illa?

Ja, om man skall tro gjädjetjuten från Blekinge länsbygderåd, medlem i organisationen ”Hela Sverige ska leva” så kan man tro så. Tillsammans med arbetsförmedlingen så har man gjort en ”enkel och bra modell” som det heter.

 - Jag har redan tio föreningar som vill ta emot en person och det finns säkert fler som är intresserade. För varje arbetslös får vi 225 kronor per dag i handledningspengar och med den samlade summan kan vi anställa en handledare som tar hand om de tio.

Så säger länsbygderådets ordförande.

Om alla resonerar som Blekinge länsbygderåd så finns säkert massor av föreningar som med glädje tar emot gratis arbetskraft, för om man låter sig nöjas med egennyttan så spar man in kostnader för eventuell personal som till exempel vaktmästare... och säkert är det många som här ser en möjlighet att fylla tomrummen efter de allt fåtaligare frivilliga, de som höll föreningarna igång på den gamla goda, ideella tiden.

Det finns inga problem med detta då, alla är glada och nöjda i föreningarna + den nyanställde handledaren som får lönen betald genom anordnarbidraget.. eller?

Har vi glömt någon eller några?

Så här fortsätter han:

- Det är ett fantastiskt tillfälle för den sociala ekonomin i länet. Nu kan vi få sådana saker gjorda som vi drömt om, men aldrig fått möjlighet att göra, säger xx som just nu åker runt i länet och berättar om möjligheten för kommunbygderåden.

 

Okej... Som vi drömt om säger han... Vilka är det som drömt.. Fas treorna? 
Vilka möjligheter.. vems möjligheter.. Fas treornas?

Varför har man i dessa föreningar  aldrig tidigare ”fått” möjligheten att göra sina projekt innan Fas 3 infördes?

Kan det bero på att många föreningsmedlemmar inte är tillräckligt intresserade av sin egen förening  för att vilja utföra arbetet gratis? Inga Eldsjälar?

Ett fantastiskt tillfälle för den sociala ekonomin i länet, säger ordföranden när han åker runt i länet och gör reklam för Fas 3... Förresten, varför gör han det när han samtidigt är socialdemokratisk kyrkopolitiker? Jag trodde i min enfald att social demokrati och Fas 3 var två oförenliga ting.

Social ekonomi … social demokrati... Har vi glömt någon eller några som kanske inte får ut någon ekonomisk fördel av sitt arbete?

Näää... det kan jag väl aldrig tro, det vore ju motsatsen till social demokrati det...

Källa: Hela Sverige Skall Leva:

http://www.helasverige.se/fileadmin/user_upload/HSSL_Kansli/
PDF/Vaara_arbetsomraaden/Lokal_ekonomi_och_foeretagande/Gott_exempel.anordnare.pdf 


Fas 3, där dumheten frodasJag trodde först att hon hade missuppfattat allt... eller att det var ett skämt... hon som skrev ett inlägg på Facebook där hon påstod att den som var i Fas 3 inte fick gå högskolekurser på distans utan att få indraget aktivitetsstöd även om man är närvarande full tid på sin Fas 3 plats och inte tar ut studiemedel.

 

Så jag skrev följande fråga på arbetsförmedlingens Facebooksida:

Är det sant att de som är deltagare i Fas 3 (sysselsättningsfasen ) inte kan studera på distans på en högskola med bibehållet aktivitetsstöd även om detta inte påverkar närvaron på sysselsättningsplatsen? 
Om detta är sant. Hur motiverar man denna regel?


Svaret jag fick från AF löd:

”Om utbildningen är studiemedelsberättigad så innebär det att man blir utskriven från åtgärden Jobb- och utvecklingsgarantin, oavsett om det är Fas 1, 2 eller 3. Däremot så har man möjlighet att ha en arbetsmarknadsutbildning ell

er en kortare utbildning - ej studiemedelsberättigad, exempelvis kurser som bildningsförbund som inte ger poäng eller betyg och som inte sker på programtiden. 
Du förstår säkert också att de skulle bli mycket orättvist om vissa måste ta studielån medans andra får aktivitetsstöd för att studera på högskola.”Efter detta förbluffande svar så kom genast motfrågan:

Om man studerar på sin FRITID (kvällstid) och INTE tar studiemedel, varför är inte det tillåtet, detta är ju tillåtet om du har arbete, men inte som arbetslös i FAS3 ?

Svaret från AF är uppseendeväckande:

”Ja, jag kan förstå dina synpunkter men faktum är att rättigheter och skyldigheter ser lite olika ut beroende på om man är lönetagare eller uppbär aktivitetsstöd som är skattemedel. Så idagsläget är det dessa regler som gäller.”

Så arbetsförmedlingen gjorde en liten pudel där och ändrade från ”orättvisa” till att regelverket helt enkelt ser ut som det gör i dagsläget... Alltså gilla läget.

Men någonstans hoppas man ju att det finns en tanke bakom denna regel .. eller hade Fas 3 skaparna bara otur som vanligt?

Jag har försökt att hitta någon liten form av sunt förnuft eller logik i detta att stänga ute oss från möjligheten att på egen hand skaffa kunskap som kan öka vår konkurrenskraft på arbetsmarknaden men .. nej, jag kan inte hitta minsta lilla anledning.

Alltså om jag till äventyrs skulle vilja läsa ett främmande språk på distans som skulle hjälpa mig till ett jobb så säger reglerna stopp. Men... om jag däremot skulle vilja lära mig att luftvirka utan garn på medborgarskolan för att lära mig virka garnlöst på Fas 3.. ja, då är det plötsligt okej. Jag kanske till och med slipper betala kursavgiften.

Tydligen skall det gå bra att studera på halvtid med bibehållen a-kassa, om man kontaktar sin a-kassa och får det godkänt innan studierna påbörjas så till vida att man inte blivit inskriven i Jobb och Utvecklingsgarantin då man har a-kassedagar kvar.
Finns ingen logik i någonting. Varför skulle det gå bra med a-kassa, men ej aktivitetsstöd? Förklara det den som kan...

Några raka frågor till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.

Visste du om denna regel och hur förklarar du logiken bakom?

 

Tycker du att det är bättre samhällsekonomi att vi kostar aktivitetsstöd och anordnarbidrag i evighet än att vi får chansen att genom egna initiativ och studier kommer ut i arbete?

Jag förstår inget av hur ni tänkte där, gör du?


Ignoransen och Fas 3


Massmedia blir en allt viktigare maktfaktor i samhället och fungerar som en blåslampa på de flesta makthavare när drevet går. Detta har vi sett på nära håll, inte minst under detta år när Håkan Juholt i princip "jagades till döds" av mediadrevet.

Tidningar har stor makt oavsett om de är i pappersform eller på nätet, och det som står där på löpsedlarna, blir ofta "inne", skapar opinion hos Svenssons och blir till sist också det som politiker tar fasta på när de formar sin politik.

Därför kommer då de missförhållanden som media ignorerar till förmån för populära företeelser som skvaller, nakenchocker och massmördare, självklart ur fokus hos Svenssons och blir därmed också ointressanta för toppolitikerna som endast försöker "känna av" var opinioner finns att vinna.

I åratal har vi arbetslösa som befinner oss i arbetsförmedlingens Jobb och Utvecklingsgaranti, Fas3 (sysselsättningsfasen) försökt fånga medias intresse för vår situation genom insändare och grupper i Facebook.

Tyvärr har detta gett ett alltför magert resultat i förhållande till den stora skandal som vi upplever att åtgärden är. I synnerhet vi som passerat 50+ känner en befogad oro över att riskera få sluta vårt arbetsliv genom kanske 10-15 års lönlös förvaring i väntan på pensionen.

Visserligen har såväl riksdagsmän i oppositionspartierna som oppositionsledarna Juholt och Löfven fört fram att Fas3 bör avskaffas och föralldel, även tidningar och TV/radio har lite förstrött rört vid Fas 3, men detta är inte nog!

Vi anser att frågans betydelse förminskats i förhållande till vad åtgärden i praktiken står för.

Fas 3 står för: lönlöst arbete, inlåsningseffekt, social och ekonomisk utslagning, illojal konkurrens mm.
Inte minst Inslaget av förnedring är högst anmärkningsvärt, där deltagaren/arbetaren i Fas3 går till jobbet/sysslan varje dag med ett minusvärde på 225 kronor, den summa som går till anordnaren för att täcka de kostnader som anses uppstå för varje deltagare.

Detta minusvärde är signalen till mig är att jag, oavsett vad jag gör, så skapar jag betydligt större kostnader än vad jag är lönsam. 

De flesta socialt fungerande människor mår dåligt utav att vistas i Fas 3 och att dagligen konfronteras med lönearbetande människor som har andra, helt väsensskilda förutsättningar på såväl sin arbetsplats som fritid, sedan kan de vara hur trevliga och tillmötesgående de vill. Är inte detta ett socialt och ekonomiskt utanförskap då vet inte jag vad det är.

Därför anser jag och många med mig att Fas 3 är arbetsmarknadspolitikens största skandal i modern tid och att det är medias skyldighet att föra fram detta i ljuset på ett objektivt sätt. De få gånger tidningar tar upp Fas3 så är det oftast i reportage, där någon stolt och innovativ anordnare visar fram sin verksamhet som något odiskutabelt gott där man ”tar hand” om de arbetslösa, frälser dem från passivitet och utanförskap samt ger dem ”något att göra” och ”ett socialt sammanhang”. Baksidan på Fas 3 tas sällan eller aldrig upp.

Arbetslösheten i sin helhet tas visserligen upp titt som tätt men då fokuseras oftast ensidigt på ungdomsarbetslösheten, ytterst sällan tas problemet med äldre arbetslösa upp trots att problemen där är lika stora, med andra speciella ingredienser som åldersrasism, fysiska hinder, svårigheter att flytta eller studera osv.
Även där pågår hos politiker ett enkelspårigt, teoretiskt käftande och bollande med statistik om vem som är mest skyldig och varför, kryddat med floskler och generaliseringar.

Där ute någonstans, långt ifrån arbetsmarknadspolitikens finrum finns vi som lever i själva arbetslösheten. Vi ignoreras eller förlöjligas som passiva, kräsna och lata. Ingen lyssnar på oss och aldrig tas problemet med ersättningar och lön upp, trots att den ekonomiska biten är den mest centrala frågan, för vem vill arbeta lönlöst... inte jag, vill du?


AF och skammenVad är det som sker på Sveriges arbetsmarknad idag egentligen?
När jag som Fas 3 deltagare vill ha ut min aktivitetsersättning så tvingas jag fylla i en timrapport där i princip varje andetag jag gör måste vara korrekt ifyllt. Har jag arbetat? Har jag varit frånvarande? Och så vidare.. Inget lämnas åt slumpen. Även min handledare får blanketter att fylla i där han tillfrågas om vederbörande har varit på sin sysselsättningsplats.

Ordning och reda kan man tycka..

Då kan ju vän av ordning också tro att samma öppna kort skall gälla även för den myndighet och den regering som ligger bakom underverket Fas 3, eller hur?

Icke sa Nicke.. Här pågår fiffel och båg på högsta möjliga nivå bakom den mästrande fasaden.

I dagarna cirkulerar det hemliga listor på Fas 3 anordnare från arbetsförmedlingarna i Göteborg och Skåne på Facebook. Läs bloggen: FASORNA

Varför är de så hemliga?

V
erksamhetssamordnaren inom Arbetsförmedlingen i Göteborg/Halland är minst sagt bekymrad över att listorna nått dagens ljus: - Det är ju interna saker som inte får bli offentliga säger han.
Här: på sidan Solrosupproret, kan du läsa ännu mer om listorna.
Riksdagsledamoten Josefin Brink (V) ifrågasätter hemligstämplingen av listorna
- Varför vågar inte alla anordnare stå för att de sysselsätter människor i FAS3? 

Ja det kan man onekligen fråga sig. Vad är det som är så känsligt med dessa listor egentligen.. Vad är meningen med att dölja dem?

Kan det möjligen vara för att slippa skylta med att dessa:

Trädgårdsarbetare, personer inom vården, Idrottsplatsvaktmästare, Friskvårdsassistenter, Lagerarbetare, Administrativ assistenter, Cafébiträden, Lokalvårdare, Köksbiträden, Marknadsförare, Webbansvariga, Snickare, Lantbrukare, Djurskötare, Värdinnor, Butiksbiträden, Förskoleassistenter, Klassmorfäder, Administratörer.... med flera
får utföra riktiga och ibland kvalificerade arbeten utan skälig inkomst, utan riktig semester, utan tjänstepension utan i princip allt som den löneanställde har i sitt avtal?

Man kan ju i och för sig förstå att man vill skydda dessa skammens listor från dagens ljus och granskande kritiska ögon.

Av reaktionerna att döma så blev det också verkligen starka reaktioner på dessa listor när de väl kom till allmän kännedom, och nu även från seriösa företag och organisationer som dels upplever illojal konkurrens, men även också känner solidaritet med de som tvingas leva under de orimliga ekonomiska förhållanden som Fas 3 har att erbjuda.

Enligt arbetsförmedlingen så är kraven på sysselsättningsplats följande:

Sysselsättningen får inte innebära konkurrenssnedvridning eller vara ordinarie arbete. Sysselsättning kan bestå av uppgifter som annars inte skulle bli utförda och som kan ses som kvalitetshöjande


Om detta överensstämmer med verkligheten så skulle exempelvis Redbergslid klara sig lätt som en plätt utan de 50 Fas 3:or man tar emot. Alla dessa administratörer, assistenter, butiksbiträden mm.. i Fas 3 runt om i landet, de skulle kunna gå hem i morgon dag utan att betydde ett dugg... eller hur? ... hrmmm...

 

Är det så att vi bygger upp ett beroende hos föreningar och diverse arbetsgivare/anordnare av ett aldrig sinande tillflöde av långtidsarbetslösa från Fas3?

Kan det vara så att vanliga seriösa arbetsgivare på grund av besparingsskäl istället använder sig av en Fas trea som finns på plats istället för att anlita exempelvis en IT-konsult?
Någon som kokar en soppa åt en kyrka.. som lagerarbetare.. som lärarhjälp?
Det finns ingen ände på vad man kan göra med sina Fas treor..

Håller vi på att ta död på en stor sektor av tillfälliga lönearbeten, sommarjobb, vikariat, projekt mm.. till förmån för den svällande svulsten Fas 3?

Jag tror det.

Till er alla fattiga kommuner, församlingar och föreningar som ser er räddning i Fas 3 vill jag bara säga en sak. - Skall er verksamhet räddas och bekostas av samhällets mest utsatta och fattiga?
Följdfråga: - Känns det bra?

Kanske dags att istället punktera svulsten Fas 3 och införa lite mänsklig respekt och värdighet på arbetsmarknaden?

 


RSS 2.0