Hungrig medarbetare sökes!

 

 

Till spjutspetsbolagen Entrepeneurd Lightning, Smash Crash AB, Cool Stuff, Big Bang & Co, Stunning fools, HD Brains, Barbie Bitches osv...

  

Jag söker härmed återigen de av er utannonserade tjänsterna som hungrig medarbetare.

Mitt CV motsvarar på inget sätt en enda punkt i era kravlistor och de kompetenskrav som beskrivs i era annonser väcker föga, om ens något igenkännande hos undertecknad.

Det som gör att jag ändå hyser stor tillförsikt i denna min ansökan är det som ni uttrycker vara den i alla avseenden viktigaste egenskapen hos er medarbetare, nämligen en stor hunger och en duktig aptit.

 

Jag må ha passerat bäst före datum för 25 år sedan men vågar ändå påstå att väldigt få om ens någon ung hungrig förmåga kan uppvisa samma långt gångna och oförlösta hungerkänsla som ett långvarigt leverne under den allt sämre A-kassan och den fostrande låga ersättningen i Fas 3 gett mig.

 

Jag föreslår därför att alla ni spjutspetsbolag lägger frikostiga bud om min tjänst så kommer jag senare att bestämma mig för vilket av edra kontraktsförslag som jag finner mest mättande.

 

Med Hungriga Hälsningar

 

Eder blivande matgäst

 

RSS 2.0