Fan på besök

Godkväll är det någon hemma?
själve Fan är mitt namn ej så snäll
Jag har ett så djävligt dilemma
Vem skall jag få pina i kväll
ja vem skall jag pina i kväll

Jag var till den rike och snåle
så cynisk! Jag lät honom vara
För jag är ju faktiskt Hin Håle
och vi hör till samma skara
ja samma djävliga skara

Sen fann jag en stor egoist
Man kunde faktiskt tro det var jag
Han sålde sin själ och fick frist
och framgång av jordiskt slag
ja framgång av jordiskt slag

Men smådjävlar kom till mitt öra
De väste, det finns ännu en dörr!
Så nu är jag här för att höra
ni känner väl mig ifrån förr
ja, ni har väl träffat mig förr?

Då stannar jag här mina vänner
Fy fan! Nu väntar helvetets strul...
Så djävulskt tillfreds jag mig känner
det här skall bli satan så kul!
ja här blir nog satan så kul

Bengt Fredriksson

Sminkad av vänlighet

Du står där i talarstolen
en politiker av format
så prydlig i skjorta och slips
med nål i 24 karat
Du ropar - Nu skärper vi tonen
de bortskämda skall vet hut!
Nu sänker vi bidragsransonen
på daltandet är det nu slut
Ja, på daltandet är det slut

Ditt liv är baserat på framgång
du vet hur man slår sig fram
All rätten äger den starke
se vanmakt och sjukdom som skam
Du spelar på egoismen
på mänskliga girigheten
Den råa kapitalismen
så sminkad av vänligheten
Ja, sminkad av vänlighet

Du är väl en mänska som andra
med känsloliv och behov
och innerst inne rätt trevlig
fast jag vet du lever på rov
Så cynisk bortom all sans
men en dag måste du falla
och då någon gång någonstans
skall rättvisan på dig kalla
.. till rättvisa för oss alla

Bengt Fredriksson

Arbetslös och frejdig

Håll dig putsad var beredd
tills den dagen du blir sedd
och håll själen livfull ren
tills den dag du står på scen

Håll dig vaken var ej trött
prisa dagen som dig fött
Dölj nu oron i ditt bröst
så får tjänstemannen tröst

Glöm att skulderna blir flera
sluta tänka, ignorera!
Vara glad nu, optimist!
Annars blir vår värld så trist

Ut nu plocka bär och sporta
annars kommer du till korta
Marknaden vill ej ta risk
köper blott en stark och frisk

Magen in och bröstet ut
alla sorger tar då slut!
Pigg och käck, ja rask seså!
Nu på jobbsök skall vi gå…


Bengt Fredriksson

Näckrosdoft och sländevingar

Just där bäcken blir till å
vill jag följa ett sjösatt löv...
som drar bort i en stilla ström...
bortom oro och strid
bortom mänsklig tid
till gränslandet verklighet, dröm

I lugnande stråkars ton
på regnbågsskimrande vingar...
en trollslända svänger sitt spö...
och som magisk skänk
där i vattnets blänk
ser jag ljuset som aldrig kan dö

Där i skuggan under träden
just där näckrosdoften lockar...
vill jag stranda mjukt på ett blad...
och i lövskymd natt
hör jag månens skratt...
Tänk för min skull är han så glad

Och i evighetens vågor
bortom virvlande bäckars brus...
där tårpil av lycka gråter...
hör jag sävens sus
anar gryningsljus
och jag vill aldrig vända åter

Bengt Fredriksson

RSS 2.0